MOSTRA 2017

Actuació de tipus pedagògic, on els diferents grups mostren els objectius de cada grup en funció de les diferents edats.