MOSTRA 2018

Actuació de tipus pedagògic, on els diferents grups infantils i juvenils mostren els objectius de cada grup en funció de les diferents edats.