MOSTRA 2018

2018-02-03 18:00

Actuació de tipus pedagògic, on els diferents grups infantils i juvenils mostren els objectius de cada grup en funció de les diferents edats.