NOVA JUNTA

Encetem l'any 2015 amb una nova junta totalment renovada. Els nous membres són:

Presidenta: Rosa Casanoves

Vice- presidenta: Mireia Tomàs

Tresorera: Sonia Carrillo

Secretària: Doris Cañizares

Vocal: Yolanda Martín