Diari d'Andorra 16/11/2013 "Els pioners tornen al ball"