pETITS FALLAIRES LAUREDIANS A La flama del Canigó - lA ROTONDA, rADIO tELEVISIÓ D'aNDORRA